gevelstenen  Limburg 

Oude Kerk (Spaubeek)

gem. Beek

geen eigen
dorpswapen
       
             

 

 

St. Annakapel

Annakapel.jpg (115913 bytes)

  --  

VenUsto DeCore reCUperato
generosItate paroeCIanorUM pULChrIor eXsto

(1988. Na door de vrijgevigheid der parochianen mijn oude schoonheid te hebben herkregen, sta ik nu nog schoner overeind)

         
adres

   miniatuur

  voorstelling   OPSCHRIFT