De VMG streeft er naar de belangstelling voor Maastrichtse gevelstenen te vergroten. 

Zij wil dat bewerkstelligen door:

1. Onderzoek en informatie

- het inventariseren van alle Maastrichtse gevelstenen
- verzamelen en vastleggen van gegevens
- informatie toegankelijk maken
- het onderhouden van deze site
- te fungeren als vraagbaak
- het bevorderen van (archief)onderzoek naar gevelstenen
- het (laten) publiceren van onderzoeksresultaten
- het bekend maken van alle initiatieven en activiteiten die 
  betrekking hebben op Maastrichtse gevelstenen

2. Behoud en herstel van het Maastrichtse gevelstenenbestand

-
adviseren en bemiddelen bij onderhoud
- bemiddelen bij het laten maken van nieuwe stenen

- het (laten) opknappen van stenen
- het opsporen van verdwenen gevelstenen
- het verwerven van 'verdwaalde' stenen 
  (of die nog ergens in depot liggen)
- (laten) restaureren en herplaatsen

3. Educatie en betekenis geven

- zie hiervoor de gevelsteennotitie 2020

 Het bestuur van Stichting VMG:

  

Ad Veenhof
Peter Gomolka

voorzitter
penningmeester

Jef Bartelet 

secretaris, webmaster

 
adviseurs
notaris mr. 
Stefan Vrancken 
juridisch adviseur - genealoog
drs 
Emile Ramakers 
vakspecialist Limburg 
Servé Minis  adviseur monumenten

  


www.maastrichtsegevelstenen.nl

beeld- en gegevensbank, waar in principe plaats is voor alles wat betrekking heeft op Maastrichtse gevelstenen.

 

 
©  2008, Stichting Vrienden van Maastrichtse gevelstenen

Het overnemen van gegevens, tekeningen en foto's is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik vrij toegestaan onder vermelding van herkomst. Voor commercieel gebruik, neem contact op met de VMG.
 


vmg@maastrichtsegevelstenen.nl

het adres voor al uw informatie en vragen over Maastrichtse gevelstenen.
 

 


 

    16-10-2008     feestelijke presentatie van de VMG