De VMG streeft er naar de belangstelling voor Maastrichtse gevelstenen te vergroten. 

Zij wil dat bewerkstelligen door:

1. Onderzoek en informatie

- het inventariseren van alle Maastrichtse gevelstenen
- verzamelen en vastleggen van gegevens
- informatie toegankelijk maken
- het onderhouden van deze site
- te fungeren als vraagbaak
- het bevorderen van (archief)onderzoek naar gevelstenen
- het (laten) publiceren van onderzoeksresultaten
- het bekend maken van alle initiatieven en activiteiten die 
  betrekking hebben op Maastrichtse gevelstenen

2. Behoud en herstel van het Maastrichtse gevelstenenbestand

-
adviseren en bemiddelen bij onderhoud
- bemiddelen bij het laten maken van nieuwe stenen

- het (laten) opknappen van stenen
- het opsporen van verdwenen gevelstenen
- het verwerven van 'verdwaalde' stenen 
  (of die nog ergens in depot liggen)
- (laten) restaureren en herplaatsen

 Het bestuur van Stichting VMG:

  

Ad Veenhof 
Peter Gomolka
voorzitter
penningmeester
Jef Bartelet  secretaris, webmaster
Jules Bonnet bestuurslid 
vacant bestuurslid 
 
adviseurs
notaris mr. 
Rob Steegmans 
juridisch adviseur
drs 
Emile Ramakers 
vakspecialist Limburg 
Servé Minis  adviseur monumenten

 

Door privéomstandigheden en ziekte is de VMG twee bestuursleden kwijt geraakt, maar gelukkig zijn de functies van voorzitter en penningmeester weer ingevuld.
  

Vedere aanvulling van het VMG-bestuur is vanwege de continuïteit ook dringend gewenst.
  

Wij zijn daarom nog op zoek naar die gevelstenenman/vrouw, die
  

     - de nodige affiniteit heeft met de Maastrichtse gevelstenen

- de doelstelling van de VMG onderschrijft  (zie boven)   
 
- bereid is daar mede sturing en invulling aan te geven                          
 

     - maar ook zelfstandig een steentje kan bijdragen in ideeën en uitwerking
  


www.maastrichtsegevelstenen.nl

beeld- en gegevensbank, waar in principe plaats is voor alles wat betrekking heeft op Maastrichtse gevelstenen.

 

 
©  2008, Stichting Vrienden van Maastrichtse gevelstenen

Het overnemen van gegevens, tekeningen en foto's is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik vrij toegestaan onder vermelding van herkomst. Voor commercieel gebruik, neem contact op met de VMG.
 


vmg@maastrichtsegevelstenen.nl

het adres voor al uw informatie en vragen over Maastrichtse gevelstenen.
 

 


 

    16-10-2008     feestelijke presentatie van de VMG