• OPROEP
      

We worden er allemaal niet jonger op. Onlangs werd ik 70.  Dank u, dank u.

Gelukkig nog geen reden om te stoppen met mijn bezigheden voor de 'Vrienden Maastrichtse Gevelstenen' en ik ga dus - gezond en wel, naar ik hoop - voorlopig vrolijk door met het maken van foto’s en het verzamelen van gegevens over de Maastrichtse gevelstenen om die uit te werken en te presenteren in de VMG-site en
met name de informatieve stukjes van ‘Kiek ins nao bove’.


Maar het is ook verstandig nu al rekening te houden met het moment dat ik daar onverhoopt niet meer toe in staat zal zijn, gedeeltelijk of geheel.
Om de continuïteit van de VMG en haar werkzaamheden en daarmee de zorg voor de Maastrichtse gevelstenen voor de toekomst te waarborgen is het daarom gewenst de VMG aan te vullen met in ieder geval minstens één nieuwe (jongere?) medewerker (m/v) die zich in wil inwerken in de taak van uitpluizen, uitwerken en presenteren.

Hij/zij kan daarbij rekenen op ons bestuur als gids, maar zal alle tijd en ruimte krijgen om eigen initiatieven te ontplooien en een eigen stijl te ontwikkelen (en mocht hij/zij ook nog beschikken over genoeg computervaardigheid om de VMG-site te kunnen beheren of een nieuwe naar eigen inzicht op te zetten, is dat mooi meegenomen, maar geen dwingende voorwaarde).


Wie heeft naast communicatieve vaardigheden op de computer genoeg affiniteit en passie met de Maastrichtse gevelstenen en om dit aan te durven?

Of weet u iemand die daarvoor benaderd zou kunnen worden?

Neem dan contact op:  vmg@maastrichtsegevelstenen.nl

 

Jef Bartelet ,

secretaris en webmaster van de VMG