De VMG werd al eerder ondersteund door
 


  

notariaat Versteeg Giesbers Steegmans

 


 

assurantiekantoor Arn. Goessen BV

 


 

boekhandel Selexyz Dominicanen 

  

 
 

  Baat, accountants en fiscalisten

  

 
 

  Tycho Flore, beeldhouwer restaurateur

 

 
 

  AMA Group Architecten

 

 
 

  Giessen metaalbewerking

  

 
 

 Stichting Elisaberh Strouven

 

 


Naast onderzoek en het geven van informatie richt 'Stichting Vrienden van Maastrichtse Gevelstenen' zich ook op het fysiek behoud en herstel van Maastrichtse gevelstenen.

Het ligt voor de hand dat aan het opknappen van stenen, het verwerven van 'loslopende' exemplaren, restauratie en herplaatsing de nodige  kosten verbonden zijn.

De VMG is dan ook op zoek naar sponsors die de Maastrichtse gevelstenen een warm hart toedragen en die haar streven financieel willen ondersteunen of in een specifiek geval een steen willen adopteren. 

Maar ook wil zij graag in contact komen met vakmensen die vanuit hun expertise als steenhouwer, schilder of metselaar/aannemer een steentje willen bijdragen om met hun vakmanschap het gestelde doel van behoud en herstel te verwezenlijken.

Als tegenprestatie zullen deze weldoeners van de Maastrichtse gevelstenen vermeld worden hier op de sponsorpagina en in de publicatie(s) die zullen verschijnen nav de restauratie / herplaatsing die ze (mede) hebben mogelijk gemaakt.


De Stichting VMG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 14105167