MAASTRICHT  oorlogsgedenktekens

     Bij de viering van Maastricht 70 jaar bevrijd verscheen op 13 sept. 2014

MAASTRICHT, OORLOGSGEDENKTEKENS 
‘dat hun namen gekend en niet vergeten worden’.


Het boek geeft een uitvoerige foto-inventarisatie en beschrijving van alle oorlogsgedenktekens in (groot) Maastricht, waarbij opgenomen zijn: gevelstenen, beelden, plaquettes, tegeltableaus, glas-in-loodramen, graven of anders, in welke vorm en uitvoering dan ook.

Al die gedenktekens (waarvan veel onbekend, vermist of niet publiekelijk toegankelijk) zijn opgespoord, ter plekke gecontroleerd en de gelegenheid is aangegrepen er nieuwe foto’s van te maken.
Het resultaat is een stuk actueler en vollediger dan tot nu toe over dat onderwerp is verschenen in geschrift en op internet.

Maar het boek geeft nog meer, want al die ‘memorials’ houden de herinnering levend aan gebeurtenissen uit de oorlog en vooral aan de mensen die daar het slachtoffer van werden. Daar ontlenen die gedenktekens ook hun zin en betekenis aan.
Daarom wordt in het tweede deel van het boek stilgestaan bij de gesneuvelde militairen, omgebrachte verzetslieden, burgerslachtoffers en gedeporteerde inwoners van Maastricht. Het criterium dat daarbij is gehanteerd is dat van een ‘Maastrichtse connectie’ (hier geboren, wonend, gearresteerd, gedeporteerd, gedood, begraven of op een gedenkteken herdacht in Maastricht).

Dit boek is naast een stuk Maastrichtse geschiedschrijving daardoor tevens zelf een ‘gedenkteken’ voor de Maastrichtse oorlogsslachtoffers wier naam 70 jaar na de bevrijding uit het collectief geheugen verdwenen is of dreigt te verdwijnen.

Vandaar ook de ondertitel  << dat hun namen gekend en niet vergeten worden >>.


 

van € 19,90 voor € 15,--


Van MAASTRICHT OORLOGSGEDENKTEKENS (308 pagina’s A5 full colour met heel veel foto’s),
zijn de (aller)laatste exemplaren alleen nog verkrijgbaar bij de VMG, zo lang de voorraad strekt.

 

Als voorproefje een aantal pagina's uit het boek: klik hier

Attentie: het boek is van 2014.
Correcties en vooral aanvullingen zijn en worden vanaf dat moment actueel bijgehouden op de site.