Verzetsmensen met een Maastrichtse connectie *)

'Dat hun namen gekend en niet vergeten worden'


Onder verzetslmensen worden verstaan zij die zich als burger op enigerlei wijze te weer stelden tegen de bezetter en diens geboden en verboden; daardoor welbewust hun leven riskeerden, wetende dat hun lot bij arrestatie executie was of het concentratiekamp.

*) Met 'Maastrichtse connectie' wordt bedoeld: geboren, wonend, gearresteerd, veroordeeld, gestorven of begraven in Maastricht.

Verder in dit overzicht opgenomen de omgekomen NBS-ers en stoottroepers die moeilijk als burger of 'echte' militair te kwalificeren zijn en veelal uit het verzet voortkwamen.
   

 

Gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg,
ererotonde R: 
graven van 6 omgekomen Limburgse verzetsmensen

  klik voor vergroting op de afbeelding    

     
Nederlands ereveld Nederlands ereveld Nederlands ereveld
A.J.G. Fleischeuer
1889 - 1945
J. Smit
1916 - 1942
A.H.L. Dresen
1885 - 1943
     


Gerard Fleischeuer, geboren Oirsbeek 25-2-1889, gemeentesecretaris van Oirsbeek sloot zich aan bij het verzet en stelde zijn huis open als onderduikadres voor Joden. 
Op 16-11-1943 verraden en gearresteerd. Ook 10 bij hem ondergedoken Joden werden door de SS opgepakt
Fleischeuer overleed in concentratiekamp Dachau kort voor het eind van de oorlog.

graf R 19b
 


Jef Smit, geboren Roermond 9-9-1916, was eerst marechaussee. In de oorlog ging hij als bankwerker in de Oranje Nassaumijn werken waar hij dynamietstaven achterover drukte  voor het plegen van sabotageacties. 
Groep S waar hij de leider van was werd 2-2-1942 van binnenuit verraden.
Smit is 17-9-1942 in Amsterdam gefusilleerd.

graf R 20b


Alphons Dresen, geboren Luik 18-10-1885, verzamelde als chef ladingmeester bij de NS gegevens over vijandelijke treintransporten en was als passeur actief in de hulp aan vluchtelingen.
November 1942 gearresteerd en 5-1-1944 gefusilleerd in fort Rhijnauwen te Bunnik.

graf R 23b
     
     
Nederlands ereveld

staking1943.jpg (1144831 bytes)

veroordeling wegens stakingsoproep

Nederlands ereveld
L.T. Brouwer
1907 - 1943
P.L. Ruijters
1892 - 1943
   

Leo Brouwer, geboren Nijmegen 1-6-1907, werkte voor de door de Duitsers ingestelde Centrale Controle Dienst om illegale handel tegen te gaan. Hij was lid van verzetsgroep 'Bouwman' die neergehaalde geallieerde vliegtuigbemanningen en ontsnapte krijgsgevangenen naar de veiligheid hielp.
Op 1 mei 1943 wegens het oproepen tot staking gearresteerd en ter dood veroordeeld en op 2 mei gefusilleerd op de Hamertse hei.

graf R 22b
 

Ook Leo Ruyters, geboren Echt 10-10-1892, werkte bij de Centrale Crontrole Dienst en was tevens lid van verzetsgroep 'Bouwman'.
Op 1 mei 1943 wegens het oproepen tot staking gearresteerd en ter dood veroordeeld en op 2 mei gefusilleerd op de Hamertse hei.

graf R 21b
     
     
graf Crapts Begrafenis van een held.jpg (919487 bytes)  
Nic Crapts
1913 - 1944
begrafenis van een held   
     


Nic Crapts,
lid van de Witte Brigade.
Hij is op 13 september 1944 bij het begeleiden van de eerste bevrijders vanaf 
de hoogte van Caestert beschoten vanuit 
een van de laatste Duitse mitrailleursnesten en hierbij dodelijk gewond geraakt.

Op 19-09-1944 met militaire eer 
begraven op het kerkhof
aan de Tongerseweg 
(vak D, nr. 7).
later overgebracht naar de
ererotonde graf R2b
 

20 september 1944 (2).JPG (648819 bytes)

  begrafenisstoet Nic Crapts  (foto Jean Crapts)
     

 

 
 
Gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg,
graven van verzetsmensen, verspreid over het kerkhof

klik voor vergroting op de afbeelding

       
Maassen Schols Ritzen Collas
       

ARMAND G. H. MAASSEN
GEBOREN TE MAASTRICHT 3-1-1920
GESTORVEN VOOR HET VADERLAND
TE AMERSFOORT 10-2-1943

ARNOLD MAASEN
30-4-1893   11-3-1952
MARIA CORVERS
7-12-1892   17-13-1979
GUY MAASSEN
19-12-1924    3-1-2010
 
 

albert e. l. Schols
MAASTRICHT 10-4-1916
EFFELD (d) 25-10-1944
WERKEND VOOR GOD
EN VADERLAND
WREED VERMOORD
DOOR VIJANDSHAND

 

IN MEMORIAM
SERVATIUS RITZEN
GEBOREN 11 AUG. 1888
OVERL. 14 SEPT. 1944
ECHTGENOOT VAN
M.H.J. NIJST
GEB. 12 AUG. 1893
OVERL. 28 AUG. 1985
 

BARBARA KRAFT ARNOLDS
4-6-1855    4-3-1944
LAURENTIUS COLLAS
19-7-1917    6-10-1943
ECHTG. VAN
ANNA BRANDS
HELENA COLLAS KRAFT
5-8-1894    4-1-1981
  


Armand Maassen studeerde  vliegtuigbouw in Delft. Hij deed mee aan het studentenverzet en werd eind september 1941 Engelandvaarder.
Op 17 maart 1942 op het strand van Katwijk als spion gearresteerd en overgebracht naar kamp Amersfoort waar hij op 10-2-1943 aan de ontberingen overleed.

graf P
04
 


Ab Schols werd gefusilleerd te Effeld net over de grens bij Herckenbosch. 
Hier lag in het najaar 1944 het front waar de Duitsers de geallieerde opmars probeerden te stoppen.

graf Q
47  


Servatius Ritzen werd vlak voor de bevrijding voor de Monopole op het Vrijthof door Max Ströbel, hoofd van de Sicherheitsdienst in zijn buik geschoten. Na te zijn binnengebracht in het politiebureau, werd hij vervoerd naar ziekenhuis Calvarienberg waar hij op de dag van de bevrijding, 14 september 1944 aan bloedvergiftiging overleed.
(verhaal van dochter Thea)

graf DD 20   


Laur Collas, glasblazer van beroep, werkte als grensganger in Aken.
Nam regelmatig ontvluchte dwangarbeiders en krijgsgevangenen mee naar Maastricht.
Toen de SIPO hem op 6-10-1943 wilde arresteren, vluchtte hij het dak op van zijn woning aan de Bonnefantenstraat; werd daarbij onder vuur genomen en dodelijk getroffen.

graf EE 92   
  
 

       
Roomberg.JPG (522106 bytes) Regout2.jpg (98225 bytes)
   

 

MARCEL BELLEFROID
16-7-1922
11-1-1944
EDMOND BELLEFROID
3-7-1893
7-1-1971
M.I. BELLEFROID-NOËL
6-7-1893
2-12-1972

IN MEMORIAM
EUG. M.H.M. ROOMBERG
14-3-1905
13-2-1947
PHILIP M.H. ROOMBERG
25-9-1871
25-4-1952
LOUIS ROOMBERG
14-7-1907
15-8-1989
 

GEDENKSTEEN
TER HERINNERING AAN
PROF.MR. ROBERT REGOUT
MAASTRICHT 18-1-1896
DACHAU 28-13-1942

J.C.A. PUTMAN
1-3-1877
31-12-1970
M.A. PUTMAN-MOES
6-3-1886
8-6-1951
M.A.R PUTMAN
23-10-1918
20-12-1926
W.J.A. PUTMAN
10-1-1922
3-4-1945 NEUENGAMME
 

Marcel Bellefroid werd in oktober 1943 in Amsterdam door de Nazi's gearresteerd en gevangen gezet.
Door de slechte omstandigheden tijdens zijn gevangenschap stak een oude ziekte weer de kop aan.
Na 6 weken was hij weer thuis in Maastricht en overleed kort daarna aan bottuberculose.

graf S 049


Eugene Roomberg werd in 1940 gearresteerd en in het Oranjehotel in Scheveningen vastgezet.
In 1941 vrijgelaten, meer dood dan levend. Doof geslagen met een sleutelbos en geïnjecteerd, vermoedelijk met tuberculose. "Ga je vrienden maar besmetten" zouden de Duitsers hebben gezegd. Zijn hele gezin kreeg die ziekte en moest daarvoor worden behandeld die Eugene zelf in 1947 fataal werd.
 

graf S 279

memoriam op graf L 151, familiegraf Regout


memoriam op graf O 33, familiegraf Putman

     

 

 
 
Andere graven van verzetsmensen.

klik voor vergroting  op de afbeelding  

       
Smeets.jpg (751551 bytes)
 
vGeleen1.jpg (490337 bytes)
 
corsius.jpg (947636 bytes)  schabbink1.JPG (596352 bytes) 
 
Väös Smeets
1911 - 1944
Hubert van Geleen
1917 - 1944
Johan Corsius
1913 - 1944
Gerardus Johannes
Schabbink
1908 - 1945
       

Joseph Servatius
Smeets
NBS

Oud Vroenhoven 1-3-1911
Meerssen 26-9-1944

graf Limmel vak AA
   


Hubert  Van Geleen
NBS


Heer 23-5-1917
Maastricht 26-9-1944

graf Heer P4
   


Johan Corsius
neergeschoten door SD


Maastricht 07-06-1913
Maastricht
08-09-1944

graf Oostermaas G 74
   


Gerardus Schabbink
arts


Utrecht 25-4-1908
Heer 1-1-1945

graf Oostermaas H 79
   

       
       
marinus.jpg (643673 bytes)
 
     
Willem Marinus
1894 - 1944
     
       

Willem  Marinus
NBS

 Rotterdam 25-1-1894
Maastricht 7-10-1944

graf Oostermaas E 53
 

     

 
     

 

 

Verzetsmonument aan de Patersbaan
 


 
 


Monument aan de Patersbaan met de namen van 24 verzetsmensen die na een proces in het (voormalige) Franciscanerklooster door het Feldgericht ter dood waren veroordeeld en op 11 mei 1942 in concentratiekamp Sachsenhausen werden gefusilleerd.

Het kwam in de plaats van een plaquette met namen in verzorgingshuis Lenculenhof nadat die was vernield onder de slopershamer.
  

  

 
    struikelsteentjes van verzetsstrijders
 
A. de Comedie 8 Cannerweg 124a Cannerweg 124a Populierenweg 36 Statensingel 84

 

 

 

 

 

SERVATIUS
RITZEN  

1886 - 1944

DERK
VAN ASSEN

1891 - 1943


BERENDINA VAN
ASSEN GROLLEMAN

1894 - 1945
 

HEIN
LOCHTMAN

1911 - 1945

HUBER
JAMIN

1880 - 1945

         
Servaasklooster 37 Wolfstraat 6 Nieuwstraat 17 Wolfstraat 8 Duisenbergplantsoen
 

 

 
 
 

 


JO
LOKERMAN


1901 - 1945


GIEL
UMMELS


1908 - 1944

 
MATH
UMMELS


1907 - 1945
 


EDMOND
HOUTAPPEL
 
1901 - 1944

LAMBERT
KRAFT

1902 - 1942
         
W. Smedenstraat 2 Bergerstraat 2-4 Bergerstraat 2-4 Orleansplein 16a Boschstraat 60
   
 

 


PIE
FRANTZEN

1892 - 1943


HELENE
SCHOENMAECKERS

1894 - 1945
 

PAUL
 
SCHOENMAECKERS

1886 - 1945


EUGÈNE
 ROOMBERG

1905 - 1947


AB
SCHOLS

1916 - 1944

         
Bassin 6 Heggenstraat 3 Lochterstraat 12 Vissersmaas 4 Fransensingel 65

   
 

 
 


CHRIS
HEUTS


1888 - 1943
 


Roelf
Bartels


1888 - 1942
 


JAN
HENDRIKS


1905 - 1943
 


BERNHARD
 HOLTY


1890 - 1942
 


HENDRIK
 MEULENSTEEN

1886 - 1943
 

         
Schildersplein 13 Schildersplein 13 Bredestraat 37 Dorpstraat 145 Frankenstraat 309
 
 

 
 


douwe
verhagen


1892 - 1943


egbert
wolf


1917 - 1942


PAULUS ANTHONIUS
ENGELN


1902 - 1945
 


GIEL
DUIJKERS

1896 - 1945


EELCO
KORTRIJK

1910 - 1945
         
Kon. Clovisstraat 20 Tischbeinstraat 25 Populierweg 36 Bilserbaan 22  
         
 

 

 
     


PIERRE

DRESEN


1897 - 1942


ALPHONS

DRESEN


1885 - 1944


JAN WILLEM

SLANGEN


1922 - 1945
 


DIRK
hAGE

1909 - 1943
 
         
         

  

 

Lijst van omgekomen verzetsmensen met een Maastrichtse connectie; 40 daarvan waren  geboortig van Maastricht (met Amby en Heer).
 

verzetsmensen

 

geboren

 

gestorven

 

opmerking

Asselmans

Louis

Maastricht

23-10-1915

Dachau

21-03-1944

hersenbloeding

Assen

Derk

Hasselt Ov

09-10-1891

Horst

13-09-1943

inw. Maastricht

Assen-Grolleman

Berendina

Hasselt Li

29-03-1894

Ravensbrück

18-02-1945

inw. Maastricht

Aussems

Johannes

Maastricht

14-11-1919

Zöschen

18-08-1944

doodgeslagen

Bakker

Johan

Den Helder

26-12-1877

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Backer, de

Willem

Maastricht

11-09-1894

Leopoldsburg (B)

06-09-1944

gefusilleerd

Bartels

Roelf

Groningen

25-09-1868

Neuengamme

14-12-1942

inw. Maastricht

Beazar

Gustaaf

Aspelare

29-07-1908

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Bellefroid

Marcel

Maastricht

16-07-1922

Maastricht

11-01-1944

bottuberculose

Berets

Ernst

Krefeld

16-10-1898

transport

31-01-1943

hoogverraad

Beyleveld

Johan

Maastricht

21-03-1916

Neuengamme

14-01-1945

mishandeling

Bloemgarten

Rudolf

Maastricht

07-05-1920

Bloemendaal

01-07-1943

inw. Maastricht

Bode, de

Nelly

Heer

07-09-1905

Vught

16-01-1944

gestikt

Boer, de

Willem

Amsterdam

16-07-1908

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Boogerd

Johannes

Kerkwerve

24-08-1906

Wellerlooi

02-05-1943

gefusilleerd

Boorn, van den

René

Heer

29-10-1907

Linne

20-01-1945

inw. Maastricht

Boorn, van den

Eugene

Maastricht

04-06-1911

Effeld

04-11-1944

gefusilleerd

Bos

Andries

Emmen

08-02-1893

Sachsenhausen

08-10-1942

inw Maastricht

Bosch, ten

Berend

Charlois

26-03-1893

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Bouman

Martinus

Gouda

05-05-1899

Wellerlooi

02-05-1943

gefusilleerd

Broek, van de

Cornelis

Heer

21-07-1907

Rotterdam

12-03-1945

gefusilleerd

Brouwer

Leo

Nijmegen

01-06-1907

Wellerlooi

02-05-1943

begr. Maastricht

Brouwers

Hendrik

Maastricht

09-10-1919

Neuengamme

14-02-1945

inw. Maastricht

Buikes

Jacob

Den Haag

22-02-1903

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Burger

Willem

Amsterdam

28-09-1918

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Cahn

David

Maastricht

07-12-1923

Auschwitz

14-08-1942

inw Maastricht

Caubo

Johannes

Maastricht

28-04-1891

Netzweiler

13-02-1945

inw. Maastricht

Ceulen

Alphons

Maastricht

29-10-1923

Hunswinkel

17-03-1945

inw. Maastricht

Conen

Willem

Molenbeers

12-03-1919

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Collas

Laur

Maastricht

19-07-1917

Maastricht

06-10-1943

doodgeschoten

Conaert

Hubertus

Maastricht

19-01-1925

strafkamp Koln

okt 1944

vlektyphus

Corsius

Johan

Maastricht

07-06-1913

Maastricht

08-09-1944

doodgeschoten

Crapts

Nic

Maastricht

06-12-1913

Ternaaien

13-09-1944

begr. Maastricht

Crauwels

Pauli

Vroenhoven

17-08-1901

Sittard

08-09-1944

gefusilleerd

Dieteren

Jan

Schinnen

26-10-1912

Neuengamme

01-03-1945

 

Dijk, van

Johan

Maastricht

23-04-1917

Leusden

27-01-1941

inw Maastricht

Dirix

Sjir

Heer

06-09-1902

Lund

23-05-1945

ontbering

Dresen

Alfons

Luik

18-10-1885

Bunnik

05-01-1944

begr. Maastricht

Dresen

Pierre

Maastricht

07-02-1897

Neuengamme

01-12-1942

inw. Maastricht

Driessens

Pierre

Maaseik

Vlaams

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Drooglever-Fortuyn

Cees

Amsterdam

10-04-1922

Mauthausen

07-09-1944

gefusilleerd

Dumoulin

Mathieu

Maastricht

12-03-1918

Fuhlbuttel

08-11-1944

 

Duykers

Giel

Meerssen

07-12-1896

Sachsenhausen

23-02-1945

inw Heer

Duijnkerke

Jan

Yerseke

25-10-1902

Neuengamme

04-03-1943

inw. Maastricht

Eerdekens

Jozef

Gruitrode (B)

24-06-1922

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Engeln

Paulus

Purmerend

30-04-1902

Ebensee

27-04-1945

gefusilleerd

Erkens

Nicolaas

Maastricht

10-10-1894

Utrecht

09-10-1943

gefusilleerd

Fauchey

Antoine

Rotterdam

15-07-1918

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Fleischeuer

Gerard

Oirsbeek

25-02-1989

Dachau

29-03-1945

begr. Maastricht

Franssen

Joseph

Maastricht

17-10-1905

Bergen Belsen

07-05-1944

inw Maastricht

Frantzen

Petrus

Maastricht

27-12-1892

Neuengamme

25-05-1943

inw. Maastricht

Frissen

Theodorus

Maastricht

29-10-1923

Buchenwald

05-03-1945

inw. Leiden

Goldsteen

Fred

Maastricht

09-07-1918

Auschwitz

15-08-1942

inw. Maastricht

Gronden, van der

Gerrit

Dordrecht

13-12-1895

Neuengamme

02-01-1943

inw Maastricht

Grootheest, van

Gerard

Utrecht

12-10-1918

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Gulikers

Louis

Maastricht

12-05-1924

Bitterfeld

11-05-1944

gefusilleerd

Gulikers

Pieter

Itteren

13-03-1893

Amsterdam

08-03-1945

gefusilleerd

Hage

Dirk

Dreischor

17-02-1909

Neuengamme

03-04-1943

inw Maastricht

Heijnen

Pieter

Amby

01-02-1918

Mühlheim

09-11-1943

difterie

Henderson

Frans

Maastricht

26-12-1881

kamp Vught

22-11-1943

inw Maastricht

Hendriks

Jan

Maastricht

07-05-1905

kamp Vught

27-01-1943

inw. Maastricht

Herben

Johannes

Maastricht

18-01-1908

kamp Wuppertal

10-11-1944

paratyphus

Heuts

Chris

Meerssen

12-06-1888

kamp Vught

24-02-1943

inw. Maastricht

Hokke

Hendricus

Heerlen

13-05-1921

Neuengamme

04-01-1945

inw Maastricht

Holtij

Bernhard

Amsterdam

29-11-1890

Neuengamme

10-01-1942

inw. Maastricht

Horstmann

Henderich

Börgermoor

30-01-1902

Maastricht

04-05-1943

neergeschoten

Houtappel

Edmond

Maastricht

18-10-1901

Neuengamme

24-11-1944

LO Maastricht

Hövel, Westerflier

Joseph

Maastricht

12-01-1919

Neuengamme

04-01-1945

ontbering

Hulst, van

Joseph

Maastricht

27-08-1915

kamp Vught

05-09-1944

gefusilleerd

Hustinx

Louis

Bunde

)6-04-1908

Rheinbach

06-02-1944

inw. Maastricht

Huurman

Tijmen

Groningen

14-02-1891

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Jaeken

Pieter

Neeroeteren

15-09-1917

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Jamin

Huber

Maastricht

29-05-1880

Buchenwald

08-03-1945

LO Maastricht

Kortrijk

Eelco

Leeuwarden

07-10-1910

Neuengamme

06-02-1945

inw. Maastricht

Kraft

Ber

Maastricht

06-02-1902

Neuengamme

22-06-1942

vergast

Kroes

Willem

Amersfoort

16-01-1896

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Kuntz

Petrus

Zaandam

01-02-1918

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Kuijpers

Willy

Heer

14-06-1917

Bourbon

20-01-1944

inw. Heer

Laar, van

Jacob

Maurik

06-01-1893

Maastricht

08-08-1944

hartstilstand

Langers

Guillaume

Maaseik (B)

29-03-1923

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Lemmens

Jan

Limmel

28-03-1912

Nordhausen

25-03-1945

ontbering

Lemson

Henk

Maastricht

15-04-1924

Makkum

07-04-1945

gefusilleerd

Lenders

Mathieu

Maaseik (B)

20-02-1925

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Leroy

Alfons

Massemen (B)

02-06-1913

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Lochtman

Hein

Kerkrade

02-09-1911

Bergen Belsen

27-02-1945

LO Maastricht

Loon, van

Theodorus

Maastricht

02-02-1920

Hengelo

01-014-1945

BS gesneuveld

Lokerman

Jo

Rotterdam

05-02-1901

Neuengamme

11-02-1945

LO Maastricht

Lopes de Leao

Jacob

Amsterdam

21-10-1901

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Maassen

Armand

Maastricht

03-01-1920

Leusden

10-02-1943

begr. Maastricht

Maka

Giel

Maastricht

27-10-1898

Leusden

06-02-1942

inw. Maastricht

Medenbach Rooy

Johan

Djokjakarta

14-06-1906

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Meijer

Johan

Billiton

05-09-1919

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Meulensteen

Hendrik

Dinther

28-03-1886

Neuengamme

05-02-1943

inw. Maastricht

Miché

Bernard

Utrecht

30-07-1887

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Michels

Arnold

Overasselt

01-12-1907

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Moonen

Leo

Heerlen

31-08-1895

Bergen Belsen

01-04-1945

typhus

Mulkens

Joseph

Amby

23-07-1915

Maastricht

25-09-1941

neergestoken

Muskens

Gregorius

Maastricht

02-07-1923

Arnhem

14-04-1944

gewond, overval

Narinx

Jozef

Maastricht

24-11-1889

Neuengamme

07-01-1943

inw. Maastricht

onbekende

 

Rus

 

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Oppen. van

Jules

Maastricht

10-05-1882

kamp Vught

16-02-1943

inw. Maastricht

Oppen, van

Ferdinand

Maastricht

04-03-1913

Sachsenhausen

02-02-1945

gefusilleerd

Peree

Theo

Maastricht

13-10-1913

Neuengamme

04-01-1945

inw Maastricht

Pijnacker-Hordijk

Anna

Maastricht

11-06-1881

Ravensbruck

24-01-1944

ondervoeding

Putman

Willy

Maastricht

10-01-1922

Neuengamme

03-04-1945

concentratiekamp

Regout

Robert W

Maastricht

18-01-1896

Dachau

28-12-1942

ontbering

Regout

Robert H

Maastricht

05-12-1917

Utrecht

07-05-1945

doodgeschoten

Ritzen

Servatius

Maastricht

11-08-1888

Maastricht

14-09-1944

begr. Maastricht

  Rohling     Francisca    Dokkum    18-01-1875     Maastricht 27-03-1945

begr. Maastricht

Roomberg

Eugene

Maastricht

14-03-1905

Maastricht

13-02-1947

inw. Maastricht

Rutten

Eduard

Maastricht

12-08-1923

Flossenburg

23-04-1945

inw Schinnen

Ruyters

Peter

Echt

10-10-1892

Wellerlooi

02-05-1943

begr. Maastricht

Savelsberg

Renier

Schaesberg

27-04-1895

Wellerlooi

02-05-1943

gefusilleerd

Schabbink

Gerardus

Utrecht

25-04-1908

Heer

01-01-1945

verongelukt

Schoenmaeckers

Helene

Rekem (B)

03-07-1894

Sankt Gallen

11-07-1945

ontbering

   Schoenmaeckers    Paul    Amby    28-09-1886     Obernitz     21-04-1945    ontbering 

Schols

Ab

Maastricht

10-04-1916

Effeld

25-10-1944

gefusilleerd

Schutgens

Jan

Maastricht

14-09-1894

Maastricht

02-03-1944

inw. Maastricht

Schuijl

Pieter

Utrecht

28-02-1886

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Sickenga

Jacob

Haarlem

14-07-1918

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Simonis

Benoit

Amsterdam

17-02-1892

Gütersloh

10-10-1944

gefusilleerd

Slangen

Jan

Maastricht

10-01-1922

Bergen Belsen

22-03-1945

inw. Maastricht

Smidt

Alex

Diepenveen

12-11-1914

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Smink

Harmen

Harderwijk

26-11-1919

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Smit

Daniel

Haarlem

14-11-1909

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Smit

Jef

Roermond

09-09-1916

Amsterdam

17-09-1942

begr. Maastricht

Soesman

Gerard

Maastricht

23-06-1922

Auschwitz

21-01-1945

inw. Maastricht

Sonneville

Fons

Maastricht

23-07-1883

Dachau

15-03-1945

inw. Maastricht

Stad, van der

Nicolaas

Nijmegen

07-02-1890

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Starren

Joseph

Maastricht

15-10-1900

Bergen Belsen

31-05-1945

ontbering

Theelen

Jacques

Neeroeteren

14-10-1924

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Tempelaars

Meinardus

Den Helder

06-06-1904

Wellerlooi

02-05-1943

gefusilleerd

Toussaint

Servé

Hoensbroek

22-12-1914

Wellerlooi

02-05-1943

gefusilleerd

Ubachs

Jan

Maastricht

07-09-1920

kdo Gusen

10-02-1945

inw Maastricht

Ubachs

Theodorus

Gronsveld

05-10-1888

Maastricht

02-10-1944

inw Maastricht

Ummels

Giel

Maastricht

06-12-1908

Sachsenhausen

02-12-1944

LO Maastricht

Ummels

Petrus

Maastricht

25-02-1917

Berlijn

16-06-1944

inw. Maastricht

Ummels

Anton

Amby

15-07-1894

Belfeld

30-08-1944

ontbering

Veenstra

Jacob

Amsterdam

23-12-1919

Helgoland

09-02-1944

strafkamp

Verhagen

Douwe

Assen

08-10-1917

Neuengamme

18-01-1943

inw. Maastricht

Verhoeven

Hubertus

Maastricht

25-08-1919

Dachau

21-04-1945

inw Maastricht

Verstrijden

Ludovicus

Amsterdam

11-11-1918

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Visser

Adriaan

Maastricht

02-08-1918

Utrecht

08-03-1945

gefusilleerd

Vliex(s)

Pia

Maastricht

18-05-1920

Opglabbeek

11-09-1944

gefusilleerd

Vliex(s)

Bertha

Amby

06-01-1923

Opglabbeek

11-09-1944

gefusilleerd

Voncken

Willem

Maastricht

19-02-1889

Sachsenhausen

03-05-1942

gefusilleerd

Vuist

Johannes

Essen (D)

28-04-1915

Sachsenhausen

13-09-1944

 

Wolf

Egbert

Oldebroek

07-09-1917

Neuengamme

04-12-1942

inw. Maastricht

Wolfs

Jules

Maaseik

29-04-1923

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Wolfs

Jean

Maaseik

20-06-1923

Heer

12-09-1944

gefusilleerd

Woudt, van 't

Cornelis

Overschie

16-12-1897

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Wijhe, van

Frans

Maastricht

11-11-1886

Haarlem

07-05-1946

onbekend

Zomer

Johan

Probolinggo

06-11-1920

Oranienburg

11-05-1942

gefusilleerd

Zwaans

Harry

Rotterdam

03-04-1898

Duissel (D)

27-07-1942

concentratiekamp

 

 

 

 

 

 

   Uit de collectie bidprentjes van Patrick Leenders:

B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z


 
 

  

 

 
 Henk Brouwers 1.jpg (67155 bytes)

  

  
 Henk Brouwers 2.jpg (168053 bytes)
  

 

 
 
Ceulen.jpg (276868 bytes)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

  
   

 

 

 
 
  

 

 
Nicolas Erkens.jpg (199904 bytes)
  

 


Nicolaas Erkens heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, als luitenant-toegevoegd aan de Beheerder van het Etappen-Kledingmagazijn te ROTTERDAM, een plaatselijke verdediging te organiseren en bij de capitulatie, na bekomen machtiging, dit magazijn in brand te steken.
Vervolgens door eind Mei 1940 o.m. met twee andere officieren een kleine verzetsgroep op te richten met het doel militaire inlichtingen in te winnen, sabotagedaden te plegen, vrijgekomen krijgsgevangenen verder te helpen - waarbij hij dikwijls als leider van deze transporten optrad - en militaire inlichtingen, veelal langs radio-telegrafische weg, naar ENGELAND te doen doorgeven.
Voorts door zoveel mogelijk contacten in NEDERLAND te zoeken voor het verzamelen van militaire inlichtingen, zich persoonlijk naar BELGIE te begeven om zich in verbinding te stellen met Belgische verzetsgroepen van de “Witte Brigade” en het mogelijk te maken dat voor het plegen van sabotagedaden springstoffen uit BELGIE werden ontvangen, welke hij zelf naar ARNHEM vervoerde.
Eveneens maatregelen te nemen dat kort na de capitulatie in Mei 1940 kleding en uitrusting voor een bataljon infanterie te HILLEGOM werd verzameld met de bedoeling een eventueel op te richten verzetsbataljon daarvan onmiddellijk te kunnen voorzien.
Voorts door in 1942 een spoorwegstaking en stakingen in de mijnen zover mogelijk voor te bereiden, welke voorbereidingen als basis hebben gediend voor de later uitgebroken stakingen.
Daarbij, toen hij bemerkte dat de vijand hem op het spoor was, te weigeren naar ENGELAND uit te wijken, hoewel hem dit door leden van zijn groep met klem werd aangeraden en er de voorkeur aan te geven zijn werk hier te lande voort te zetten.
Tenslotte door, na tengevolge van verraad in October 1942 te zijn gevangen genomen, nadat de vijand in Februari 1941 reeds, hetgeen hem bekend was, zijn arrestatiebevel had uitgegeven, tijdens zijn gevangenschap te blijven zwijgen en een hoog moreel te tonen.
Daarbij, in het besef dat hij terzake zou worden gefusilleerd, hetgeen andere leden van de verzetsgroep ten laste werd gelegd geheel op zich te nemen en zodoende het leven van zijn medewerkers te redden.
Door dit bijzonder moedige optreden, belangrijke diensten aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse zaak is hem postuum de Bronzen Leeuw verleend.

Bron: BL/BK blz. 223 ; Six blz. 24,139 ; met dank aan de 
heer B. Keers
  

 

 

 

  
  

 


A.J. Gerard Fleischeuer woonde in Oirsbeek aan de Dorpstraat. Hij wordt eveneens genoemd in het boek ‘Onze gevallenen, herinneringen aan het verzet in Limburg in de Tweede Wereldoorlog’. Hij behoorde tot de LO-Oirsbeek. Hij behoort niet tot de oorlogsslachtoffers van Maastricht, maar hij ligt wel begraven in Maastricht (Ererotonde, Algemene Begraafplaats, R 19B).

 

 

 

 
 


 

 

 

 
  


 

 

 
 


 

 
Pierre Gulikers, geboren Itteren 13-3-1893, sectiecommandant van de BS in Santpoort-Dorp, werd 8-3-1945 als represaille voor de aanslag op SS-Befehlshaber Rauter samen met 51 anderen in Amsterdam gefusilleerd. 

 

 
 houtappel1.jpg (68369 bytes)

  
 houtappel2.jpg (300994 bytes)
  

   

 
 hustinx.jpg (229207 bytes)

  

  
 hustinx2.jpg (130953 bytes)
  

   

 
 
Hulst.jpg (245132 bytes)
  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

  

 
 Hubert Jamin.jpg (262774 bytes)
  

 

 
 Jean-Hubert Keibeck 2.jpg (224094 bytes)

  

  
 Jean-Hubert Keibeck 1.jpg (102832 bytes)
  

   

 
Kortrijkgr .JPG (160438 bytes)
  
  

  
Kortrijk-Odekerken.JPG (387459 bytes)

 
   

 
Lemmens.jpg (106162 bytes)
  
 


Lemmens 2.jpg (318095 bytes)
 

 
   

 
lochtman2.jpg (156391 bytes)  
 

 
lochtman3.jpg (154823 bytes)
 


lochtman.jpg (631025 bytes)
 

Hein Lochtman

herdacht in Limmel

(tekst Wim Gorren)

  

   

 
 Jo Lokerman.jpg (242226 bytes)

  

  
 
  
Kijk hier het artikel in De Limburger

V   

 


     

 
   

 
Moonen 1.jpg (43567 bytes)
     


  Moonen 2.jpg (59596 bytes)

 
   

 

  

 
   

 
Narinx1943.jpg (302248 bytes)
 

  
 narinx1.jpg (62615 bytes)
  

   

 
oppen.jpg (153697 bytes)
 

  
  
   

 
putman2a.jpg (326773 bytes)
 

Opgepakt wegens ontduiking arbeidsdienst.
Naar concentratiekamp Neuengamme  
getransporteerd waar hij op 3 april 1945 in het buitenkamp Kd. Meppen-Versen
is overleden.
Hij werd begraven op het Lagerfriedhof te Versen (D).
Zijn naam is als memoriam te lezen op het
graf van zijn ouders en zus aan de Tongeseweg, graf O 33.

  

   

 
Regout.jpg (210163 bytes)
  
  

 
   

 
  
 
  


Robert H. Regout maakte deel uit van een twaalf man tellend arrestatieteam van de Binnenlandse Strijdkrachten, dat op maandag 7 mei 1945 NSB-leider Anton Adriaan Mussert (11 mei 1894 Werkendam - geëxecuteerd 7 mei 1946) wilde arresteren. Hij bleek de voorgaande zaterdag al naar Den Haag vertrokken te zijn. Bij het Rosarium (in Utrecht) stuitte de ploeg op Duitse sodaten, die een voertuig voortduwden. De Duitsers volgden het bevel op om achter de wagen te gaan staan en de wapens neer te leggen. Op een gegeven moment viel een schot. Duitse militairen, die in de buurt aanwezig waren, reageerden massaal. De leden van het arrestatieteam waren niet tegen de overmacht opgewassen. Alleen de beide jongsten van het team overleefden de schietpartij.

   

 
  
 
  

Herman Joseph Frederik Brinkman en zijn echtgenote Francisca Alberta Maria Rohling stonden op het moment van hun overlijden ingeschreven in het bevolkingsregister van Roermond. Het zijn dus oorlogsslachtoffers van Roermond. Alleen Francisca Alberta Maria Rohling heeft een connectie met Maastricht, omdat zij op 27 maart 1945 overleden is in een van de repatriëringsziekenhuizen in Maastricht.

In het boek  ‘Het verborgen front’ van APM Cammaert valt het volgende over hen (en hun daden) te lezen: “Vanaf september 1944 tot 12 januari 1945 verscheen in Roermond ‘De Postduif’, een op een schrijfmachine vervaardigd krantje met nieuws over de geallieerde opmars, overgenomen van de BBC en radio Oranje. De makers wilden de in kelders levende bevolking van Roermond zo goed mogelijk op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen aan de fronten. ‘De Postduif’ kwam elke dag uit in een oplage van circa zestig stuks. Tot de makers en verspreiders behoorden de 70-jarige notaris HJF Brinkman, zijn dochter SMAJ de Puniet de Parry-Brinkman, A Raupp, ir. Schlösser en de Haagse onderduiker D Steenmeyer. Het echtpaar Van Leeuwen typte het blad in de woning van de begin mei 1943 terechtgestelde illegale werker MAM Bouman.

Op 12 januari 1945 troffen Duitse militairen een exemplaar van de ‘Postduif’ aan in de woning van Brinkman. De bejaarde notaris, zijn echtgenote F. Brinkman-Rohling en hun dochter werden hechtenis genomen en opgesloten in de gevangenis van Keulen. Daar ondergingen ze een zeer slechte behandeling. H. Brinkman overleed er op 5 maart 1945 en zijn dochter vijf dagen later. Mevrouw Brinkman kwam de doorstane ontberingen niet meer te boven. Zij stierf in maart 1945 in het ziekenhuis van Maastricht.”

   

 
Leo Ruyters.jpg (371498 bytes)
 

  
 
  

Een van de stakingsoproepers die samen met Bouman, Brouwer, Boogerd, Tempelaars, Toussaint en Savelberg in Maastricht werden veroordeeld en op 2 mei 1943 te Wellerlooi op de Hamertse hei gefusilleerd.

   


 
   

 
Gerard Schabbink.jpg (381474 bytes)
  

Gerard Schabbink was in de nieuwjaarsnacht onderweg om de Amerikanen hulp te verlenen.
Hij kwam toen in Heer bij een verkeersongeluk om het leven.

Schabbink werd begraven op Oostermaas, H79

  

   
 

 
 


  
Paul Schoenmaeckers

Michel SchoenmaeckersHelene Schoenmaekers.jpg (264932 bytes)Helene Schoenmaeckers
 
     
 
 Schols2.jpg (227003 bytes)
 


 
 


  

   
 
 
 


 
 

Jan Willem Slangen woonde in Maastricht aan de Sint Jansweg 1.  Hij wordt genoemd in het boek ‘Onze gevallenen, herinneringen aan het verzet in Limburg in de Tweede Wereldoorlog’. Hij behoorde tot de LO-Limmel.

   

   
 
 
 


 In Amsterdam gefusilleerd en zijn urn zou in Osnabruck zijn teruggevonden?

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 
 
  

 

 

Joseph Mathieu Starren, weliswaar geboren in Maastricht (15 oktober 1900), komt niet voor op de gedenksteen van de Maastrichtse oorlogsslachtoffers omdat hij daar in WO II niet meer woonachtig was. Starren, van beroep Opperwachtmeester Kon. Marechaussee (in de oorlog Staatspolitie), woonde in Horst en maakte deel uit van de verzetsgroep LO Horst-America. Hij werd op 19 augustus 1943 gearresteerd en naar Maastricht gebracht (SD Wilhelminasingel). Daarna kwam hij terecht in diverse kampen en gevangenissen (o.a. Haaren, Amersfoort). In september 1944 werd hij op transport gesteld naar Duitsland en kwam hij uiteindelijk terecht in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Daar bezweek hij op 31 mei 1945 aan de geleden ontberingen (BS Horst, overlijdensaktenr. 81, 27 oktober 1951).

 

     
 
 
  

 

 
       
 

 
 
 
  

 

 
       
 

Jenny Tripels (Maastricht 1883 - Ravensbrück 1945) was een Nederlands lid van het Belgisch verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Tripels leerde tijdens de Eerste Wereldoorlog de Belg Charles Stockmans kennen, een Antwerpse industrieel die tijdens de oorlog naar Nederland vluchtte en actief werd in een inlichtingennetwerk dat informatie verzamelde over de Belgische spoorlijnen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Tripels in 1941 of 1942 gerecruteerd door Stockmans in een inlichtingennetwerk dat hij had opgezet op vraag van de Franse Colonel Rémy. Het netwerk werd in juni 1942 opgerold door de Duitsers. De meeste leden werden geëxecuteerd, Tripels en drie anderen werden gedeporteerd. Jenny Tripels overleed in 1945 in het concentratiekamp Ravensbrück.  

 

 

 
 
ummels.jpg (250650 bytes)  


ummels2.jpg (318879 bytes)

Anton Ummels, geboren Amby 15-07-1894, opperwachtmeester Kon. Marechaussee, gehuwd,
behoorde tot LO-Reuver, tevens KP, gefusilleerd 30-08-1944 in Belfeld.
  

   
 

 
 

 

   

                         
 
  
 


 
   

                         


 
 


 

Woonde in Roermond. Zoon van Emile Jean Edouard van den Boorn (geboren Luik) en Marguerite Haenen. Ongehuwd. Adjunct-commies provinciale griffie/oud-kabinetschef commissaris der Koningin in Limburg/directiesecretaris sodafabriek. Rooms-Katholiek. Lid verzet. René van den Boorn verloor zijn baan bij de provincie, omdat de tennisclub, waarvan hij het voorzitterschap bekleedde, de dochters van Duitsgezinde magistraat niet als lid toeliet. In de jaren 1942, 1943 was hij een flinke periode in Haaren en
Sint-Michielsgestel gegijzeld. Bij een poging op 20 januari 1945 ten zuiden van Roermond door de vijandelijke linies te komen werd hij in de buurt van Maasbracht samen met bankdirecteur Franciscus Maurits Marie baron van Lamsweerde door Fallschirmjäger aangehouden. De commandant van het bataljon parachutisten, majoor Ulrich Mathaeas, zat een Standgericht voor, dat beide mannen ter dood veroordeelde. Ze moesten hun eigen graf graven. Om negen uur 's avonds werden ze gefusilleerd, terwijl ze geknield in gebed waren.
Van den Boorns naam staat op de gedenkplaat voor leden van de academische gemeenschap van de katholieke Nijmeegse universiteit die in de oorlog zijn omgekomen. Oorspronkelijk begraven in een veldgraf in Linne. Herbegraven te Wijk-Maastricht, Gemeentelijke Begraafplaats, huurgraf aan de Frankenstraat, vak 5, nr. 6 en later te Loenen, Ereveld Oorlogsgravenstichting, vak A, nr. 1067.
 
 

   

  verzetsmensen met een Maastrichtse connectie

 
Roelf Bartels René vd Boorn Leo Brouwer
Eugene Roomberg Pierre Dresen Sjir Dirix
Bernhard Holty Jan Duijnkerke Chris Heuts
Fred Goldsteen Berendina Assen-
Grolleman
Frits Herben
Bèr Kraft Henk Lemson Frans Henderson
Giel Maka Hendrik Meulensteen Pie Frantzen 
Fons Sonneville Derk van Assen Douwe Verhagen
Gerard Soesman Egbert Wolf Jan Slangen
Willem Putman Willy Kuypers Giel Ummels 
Armand Maassen Ernst Beretz Laur Collas 
   
Theodorus Ubachs    
 

 


 

Het  'Vlaams monument', opgericht voor de 12 verzetsmensen uit België, die op 12 september, één dag voor de bevrijding van Heer, door de Duitsers bij Huize St. Jozef  werden gefusilleerd. 

 


 

 

 

  1. Gustaaf Beazar uit Kessenich

  2. Alfons Leroy uit Neeroeteren

  3. Pieter Jaeken uit Neeroeteren

  4. Willem Conen uit Molenbeersel

  5. Jozef Eerdekens uit Gruitrode
  6. Jules Wolfs uit Maaseik

  7. Jean Wolfs uit Maaseik

  8. Mathieu Lenders uit Maaseik

  9. Pierre Driessens uit Maaseik

10. Guillaume Langers uit Maaseik

11. Jacques Teelen, Neeroeteren

12. de onbekende Rus ontbreekt

NB. Hun namen zijn ook aangebracht op een glasplaat die rond de dodenherdenking van 4 mei tijdelijk staat opgesteld op het Raadhuisplein in Heer. De namen worden dan een voor een voorgelezen.

 

Verzetshelden, geeëerd in Maastrichtse straatnamen: 


Pierre Dresenstraat
Pierre Dresen (1897-1942), gewezen beroepsmilitair, leider RAF-groep, gearresteerd 2-12-1941, 
overleden
01-12-1942 in concentratiekamp Neuengamme

Gebroeders Ummelsstraat
Giel Ummels (1908-1944), slager, lid LO-Maastricht, gearresteerd na verraad 9-5-1944 
en overleden in
concentratiekamp Sachsenhausen 
Mathias Hubertus Ummels (1907-1945), overleden 6-5-1945 in concentratiekamp Neuengamme

Giel Duijkersstraat
Gel Duijkers (1896-1945), beambte PLEM, lid LO-Heer, gearresteerd 7-1-1944, 
overleden 23-2-1945 in concentratiekamp Sachsenhausen

Ber Kraftstraat
Lambert Kraft (1902-1942), handelsreiziger, verzetsgroep De Vonk, gearresteerd 10-7-1941 
en overleden 22-6-1942 in concentratiekamp Neuengamme

Armand Maassenstraat
Armand Maassen (??-1943), zat in het Delfts studentenverzet; in 1941 Engelandvaarder, 
17-3-1942 gearresteerd op het strand van Katwijk en 10-2-1943 overleden in kamp Amersfoort

Van Assenstraat
Berendina van Assen-Grolleman (1894-1945) en Derk van Assen (1891-1943), deurwaarder.
Beiden 24-7-1943 opgepakt wegens huisvesten Joods echtpaar. 
Hij werd 13-9-1943 gefusilleerd in Horst, 
zij overleed 18-2-1945 in concentratiekamp Ravensbruck

Hein Lochtmanstraat
Hein Lochtman (1911-1945), kapelaan te Limmel, duikhoofd LO-Limmel, gearresteerd 10-5-1944 
door verraad en overleden 27-2-1945 in concentratiekamp Bergen Belsen

Jo Lokermanstraat
Jo Lokerman (1901-1945), machinist, districtsleider LO-Maastricht, gearresteerd 9-5-1944 
door verraad en overleden 11-2-1945 in concentratiekamp Neuengamme

Leo Moonenstraat
Leo Moonen (1895-1945), secretaris Bisdom Roermond, verzetsstrijder, in 1945 omgekomen
in concentratiekamp Bergen Belsen

Jan Petersstraat
Jan Peters (1909-1962), verzetsstrijder

Hélène Schoenmaeckersstraat
Marie Clothilde Hélène Schoenmaeckers (1894-1945), pilotenhelpster, na jarenlang verblijf
 in concentratiekamp aan de ontberingen overleden 11-7-1945 in Sankt Gallen

Verzetstraat
Eerbetoon aan het ondergrondse verzet in Heer

 

Algemeen:

5e Meistraat
5 mei, de officiële bevrijdingsdatum van geheel Nederland

13 Septemberstraat
13 september, de dag dat Heer bevrijd werd

Vredeslaan
Gerechtigheidslaan
Vrijheidslaan
Herdenkingsplein
Memorielaan
Als onderstreping van de gedachte: Nooit meer oorlog
 verzetHeer.JPG (1407252 bytes)
   


Verzetsmonument, Verzetsplein Heer