Maastricht bevrijd; 13-14 september 1944

 

 
    
Mission perilleuse
 


Op 12 september 1944 naderden de Amerikaanse troepen Maastricht. Generaal Hobbs schreef de burgemeester een brief waarin hij waarschuwde voor artilleriebeschietingen. Iets dat ze in Maastricht zouden kunnen voorkomen door er voor te zorgen dat de Duitse troepen de stad zouden verlaten.

Die brief werd door Nicolas Beaurieux (een verzetsman uit Roclenge) met gevaar voor eigen leven door de frontlinie gebracht.

Zijn missie lukte en omdat de Amerikanen ongetwijfeld te horen kregen dat er nauwelijks nog Duitse soldaten in de stad waren, bleef Maastricht verwoesting en verlies van levens bespaard.
Na de oorlog werd Nic Beaurieux voor zijn moedige daad gehuldigd met een oorkonde en de gouden erepenning van de stad Maastricht.

  

  
 

de brief van 
generaal Hobbs

 
verslag van de tocht 
die Nic Beaurieux 
ondernam door de frontlinie
 
     

huldiging in het stadhuis 


Hoewel er geen enkel bewijs is voor een rechtstreeks verband tussen de actie van de heer Beaurieux en het besluit van de Amerikaanse legerleiding om de stad Maastricht niet te bombarderen, bestaat er geen twijfel over de dapperheid van Nicolas Beaurieux en het feit dat hij, met gevaar voor eigen leven, door de gevechtslinies rond Maastricht is getrokken om de brief van Hobbs af te leveren.

in zijn geboorteplaats Roclenge-sur-Geer
wordt Beaurieux als redder van Maastricht vermeld 
op een plaquette 
voor het gemeentehuis


 

en nu heeft hij ook in Maastricht 
 zijn welverdiend gedenkteken,
Kapoenstraat 5
  


De tekst van de nieuwe plaquette

 

Maastricht is blijvend grote erkentelijkheid verschuldigd aan Nicolas Beaurieux

vanwege zijn bewonderenswaardige moed en vasthoudendheid.

Op 12 en 13 september 1944 doorstak hij de vijandelijke linies ten dienste van de bevrijding
en de vrijheid van de stad.

 (In deze versie wordt Beaurieux expliciet niet de 'redder van Maastricht' genoemd.)
  

 

Kritische aanvulling van WO-II kenner Paul Bronzwaer

De tekst zoals die op de plaquette komt is nu eindelijk historisch juist. Journalisten die geen onderzoek hebben gedaan vinden het smeuig om alsmaar te schrijven dat Beaurieux de redder van Maastricht is geweest.  
De Duitse commandant die Maastricht moest verdedigen constateerde de 13e september ís avonds a: dat Wyck was bevrijd en b: dat de Amerikanen (van het 120ste regiment van de Old Hickory) al ten zuiden van de ENCI zaten. 
Hij vreesde de volgende dag ingesloten te worden en heeft met zijn manschappen ís avonds de stad via de Bosscherweg en Smeermaas verlaten. Overigens kwam de brief niet bij de demissionaire burgemeester Michiels van Kessenich terecht, maar bij de vooroorlogse wethouder en loco-burgemeester Kessen, reden waarom ook bij diens vroegere woonhuis de plaquette zou worden bevestigd. Na de oorlog heeft Kessen verklaard dat hij niets met de brief heeft gedaan. Beaurieux te kwalificeren als 'redder van Maastricht', is dus niet juist.

Helaas, dit is dus net zoín wildwestverhaal als het grote aantal (Duitse) doden van 18 aug. 1944.

 

 

 
    
Eindelijk VRIJ !!!! 
 
 


Bij de nadering van de geallieerden vernielden de Duitsers nog de drie bruggen, het spoorwegemplacement en de telefooncentrale, maar dropen zonder verder al te veel weerstand af.
Op woensdag 13 september bereikte de Old Hickorydivisie Wyck, stak de dag erna de Maas over en was Maastricht bevrijd.
Het feest van de bevrijding barstte los en de Amerikanen konden rekenen op veel bekijks en aandacht.
 

terug naar die Heimat
   
Amerikanen in Maastricht pontonbrug bij de Blekerij
   
spoorwegovergang in Wyck
   
feestvreugde op het Vrijtgof bevrijdingsbord
   

Maastricht meet the Yankees

 

Maastricht meet the Yankees
   


 
    
Hulde aan de bevrijders
  
 

relief groeve de Schark
 

Poolse bevrijders
en vooral de Old Hickorydivisie .....  

 bevrijdingsestafette     bevrijdingsestafette     bevrijdingsestafette
 

 
 

Old Hickory
 
limblaanxx.jpg (743079 bytes)

 
 

Old Hickory
 

Old Hickory
 

 
 

Old Hickory
 

dorp-old2.JPG (372631 bytes)

 
 

bevrijdingsbord
 

Old Hickory
   
   

 

 

.... en de enkele Amerikaanse soldaten die hier in de stad het leven lieten, worden herdacht
(NB gesneuvelde Amerikaanse soldaten werden begraven op het Amerikaans militair kerkhof van Henri-Chapelle (B) en later dat van Margraten)
 
 

purple heart medal
neergestort in Wolder
 

Arthur Sugas
Arthur Sugas

 
   

purple heart medal
door tijdbom gedood
 


 

 

 


 kristalunie.jpg (221951 bytes)
omgekomen
bij de Kristalunie

 kristalunie 18-12-1944
rapport luchtbeschermingsdienst
   
   

 


 

Amerikaanse legereenheden die meteen na de bevrijding hier en in de omgeving gelegerd waren ter  bescherming van de stad en het herstel van verbindingen.
 

 

559th AAA ( AW ) Bn, van het 13th Corps of the 9th Army verbleef in Maastricht en omgeving van half september tot eind december 1944.

Als Anti Aircraft Artillery met automatische wapens, om de verbindingen over de Maas tegen Duitse vliegtuigen te beschermen.

558th AAA ( AW ) Bn verbleef er in maart 1945, en had tot doel vliegende bommen ( V1 ) uit te schakelen, of van richting te doen veranderen.

1056th Engineers, Port Construction and Repair Group, deze stonden in voor het herstellen van bruggen, en het weer bevaarbaar maken van het Albertkanaal.
 

   


 
    
Geallieerde bevrijders, geŽerd met een straatnaam in Maastricht 
  
 
           

President Rooseveltlaan
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), (oorlogs)president van de Verenigde Staten

Churchill-laan
Sir Winston B. Churchill (1874-1965), de Engelse premier tijdens de oorlog

Generaal Eisenhowerstraat
Generaal Dwight D. Eisenhower (1890-1969), opperbevelhebber van de geallieerde troepen. Van 1952-1960 president van de Verenigde Staten

Generaal Corlettstraat
Generaal-majoor Charles Harrison Corlett (1899-1971), commandant van het XIX Amerikaanse legerkorps dat Maastricht bevrijdde

Generaal Simpsonstraat
Luitenant-generaal William Hood Simpson (1888-1975), commandant van het 9e Amerikaanse legerkorps, van sept. 1944 tot maart 1945 gelegerd in Maastricht

Generaal Hodgesstraat
Luitenant-generaal Courtney Hicks Hodges (1887-1966), commandant van het 1e Amerikaanse leger

Generaal Hobbsstraat
Generaal-majoor Leland Stanford Hobbs (1892-1966), commandant van de Old Hickory Divisie

Generaal Marshall-laan
Generaal George Catlett Marshall (1880-1959), chefstaf van het Amerikaanse expeditieleger en bedenker van het naar hem genoemde economische hulpprogramma

Kolonel Millerstraat
Luitenant-kolonel Hubert Stauffer Miller (1896-??), commandant van het geniekorps dat de Baileybrug over de Maas bouwde

Kolonel Johnsonstraat
(niet meer bestaande straatnaam)
Kolonel Walther Morris Johnson (1903-1969), commandant van een van de infanterieregimenenten die Maastricht bevrijdden

generaal EisenhowerOverste Lockettstraat
Luitenant-kolonel James William Lockett (1905-??), de eerste Amerikaanse officier die op 13 september Wijck binnentrok

Overste Senecalstraat
Luitenant-kolonel Leo Paul Senecal (1893-??), officier van de Civil Affairs betreffende burgerzaken na de bevrijding

Old Hickoryplein

Old Hickory, bijnaam van de XXXe infanteriedivisie van het 1e Amerikaanse leger, bevrijdde Maastricht op 13-14 september 1944