Maastricht    straatnaam W
 

   
  huidig adres bron   uitvoering   OPSCHRIFT datering foto  


Waldeckpark

 
 

 

-- ; in bastion   VMG   vestingsteen   WALDECK  ca 1768

6211LTxx.jpg (894242 bytes)

 

 
Waldeck Pyrmontstraat

 
 

 

 

verschillende
nummers 
VMG   driehoek   BBB  (Bredero's Bouw Bedrijf) 20

BBB.jpg (157835 bytes)

 
 

 

10  VMG   heilige met christuskind     20

6224LN6.JPG (222689 bytes)

 

Weert
 
 

 

9, kasteel Vaeshartelt VMG   wapen Regout   1851 1851

6222PG09a.jpg (571239 bytes)

 
 

 

9, kasteel Vaeshartelt VMG   kroon   W II  1841 1841

6222PG09x.jpg (501263 bytes)

 
 

 

9, kasteel Vaeshartelt VMG   opschrift   Het kasteel Vaeshartelt en aanhoorigheden werd den 1 December 1841 door den Heer P. Regout gekocht van de erfgenamen van wijlen den Graaf F.F. de Grimaudet op last van wijlen Zijne Majesteit Willem den Tweeden Koning der Nederlanden aan wien het kasteel en aanhoorigheden gedurende tien jaren heeft behoordt totdat het den 30 Juni 1851 publiek werd verkocht en door den Heer P. Regout aangekocht werd 1851

6222PG09b.jpg (879497 bytes)

 
 

 

9, kasteel Vaeshartelt,
binnenplaats
VMG   wapen Veecken   1730 1730

6222PG09c.jpg (503390 bytes)

 

We
strand, Amby
 
 

 

 

23a, 
kasteelhoeve
VMG   wapen Pain et Vin   (1684?) 1684

6225AR08a.jpg (787348 bytes)

 
 

 

23a, 
poort
Matthijsen   jaarsteen   Ao 1647 1647

 

 

Wethouder van Caldenborghlaan, Scharn-Heer
 
 

 

2 VMG   drie lelies ?
(vroegere huisnaam)
  --  

6226BT02.jpg (220786 bytes)

 
 

 

 

12 Matthijsen   jaarsteen   1708 1708

 

 
 

 

 

74 VMG   WOII (struikelsteen)   ARNOLD SANDHAUS
1900 - 1945 

ILSE GAPPE
1924 - 1942
2019

 

 
 

 

77 VMG   das   GRIMBAERT 1957

6226BS77.jpg (454789 bytes)

 

Wiegershof, Borgharen
 
 

 

1; poort VMG   wapen Roosen - Buel   -- 1793

6223EG01.jpg (667827 bytes)

 

Wil
genlaan, Jekerdal
 
 

 

7 VMG   ornament?   --  

6212HA07.jpg (171531 bytes)

 
 

 

33 VMG   dierfiguren   --  

6212HA33.jpg (120691 bytes)

 

Wilhelminabrug
 
 

 

 

 

 

 

 


kant Wijck VMG   WO II (gedenkteken)   WILHELMINABRUG
DEZE BRUG IS TIJDENS HET BEWIND VAN ZIJNE EXCELLENTIE MR P J REYMER MINISTER VAN WATERSTAAT VOOR HET VERKEER OPENGESTELD DOOR ZIJNE EXCELLENTIE JHR MR CH J M RUYS DE BEERENBROUCK MINISTER VAN STAAT MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN LANDBOUW DEN 16DEN APRIL VAN HET JAAR 1932

NA VERNIELING IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 1940-1945 WERD DE BRUG HERBOUWD IN DE JAREN 1957-1960 EN IN GEBRUIK GESTELD DOOR DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE RIJKSWATERSTAAT IR A G MARIS OP DE 17e MEI VAN HET JAAR 1960 

1932

 

 

 

1960

6221wbrug.jpg (763055 bytes)

 


Wilhelminakade

     
 

 

--; 
kademuur
VMG   vestingsteen   BASTION AYLVA AENGELEGT INT JAER 1753  ONDER DE DIRECTIE VAN DEN DIRECTEUR DE LA  RIVE  

AYLVA.JPG (438725 bytes)

 

Wilhelmina
singel
 
 

 

53 VMG   WO II (struikelstenen)   HERMINA BRÜNN
1921 - 1942    

ROSA BRÜNN
1922 - 1942
 

 

 
 

 

76 VMG   ornamenten   --  

6221BL76.jpg (560245 bytes)

 
 

 

78 VMG   ornamenten   --  

6221BL78.jpg (589498 bytes)

 
 

 

80 VMG   ornamenten   --  

6221BL80.jpg (560803 bytes)

 
 

 

88 VMG   WO II (struikelstenen)   JOSEPH KOZENICKI
1901 - 1943

NECHE KOZENICKI - FESSEL
1907 - 1943

koz-jos.JPG (480937 bytes) 2015

koz-neche.JPG (683174 bytes)

 
 

 

88 VMG   WO II (struikelstenen)   ESTHER KOZENICKI
1928 - 1943

FELIX KOZENICKI
1931 - 1943

koz-esther.JPG (577652 bytes) 2015

koz-felix.JPG (539932 bytes)

 
 

 

82 VMG   ornament   --  

6221BL82.jpg (398543 bytes)

 

Willem Vliegenstraat
 
 

 

 

 

hoek Gebr. Moorsweg VMG   WO II (gedenkteken)   UIT DANKBAARHEID GEPLAATST DOOR DE BEWONERS VAN HET BLAUW DORP VOOR HET BEHOUD VAN HUN GEZIN 1940 1945 18.jpg (622062 bytes) 20

18a.jpg (676410 bytes)

 

Wi
m Duisenbergplantoen
 
 

 

 

oprit VMG   WO II (struikelsteen)   LAMBERT KRAFT
1902 - 1942
20

kraft.JPG (310558 bytes)

 

Witmakersstraat
 
 
 

 

5 VMG   CHRONOGRAM   CoLLaUDate trInItateM 1707

6211JA05.jpg (713660 bytes)

 
 

 

9 VMG   kapoen   haec domvs iam memorata 1646

(=dit huis werd reeds vermeld in 1646)

1994

6211JA09.jpg (407810 bytes)

 
 

 

9, achterhuis VMG   klooster   IN DEN BEGAERDENHOF 1625 1994

6211JA09a.gif (124506 bytes)

 
 

 

9 VMG   brandplaatje   P R  

witm9.jpg (778960 bytes)

 
 

 

13 VMG   luipaard   -- 199x

6211JA13.jpg (469219 bytes)

 
 

 

23 VMG   kruis   -- 1706

6211JA23.jpg (410589 bytes)

 
  23 VMG   jaarsteen   17  06 1706

witmm.jpg (287409 bytes)

 
 

 

29 VMG   jaarsteen   1908 1908

witm29.jpg (293044 bytes)

 

Wolfstraat
 
 
 

 

6 VMG   WO II (struikelsteen)   GIEL UMMELS
1908 - 1944
  ummels.JPG (225333 bytes)  
 

 

8 VMG   WO II (struikelsteen)   EDMOND HOUTAPPEL
1901 - 1944
  houtap.JPG (159976 bytes)  
 

 

10 VMG   brandplaatje    AMCI   AMCI-wolf10a.jpg (750482 bytes)  
 

 

12 VMG   WO II (struikelstenen)   MAX KARELS
1891 - 1942

PAULINE KARELS - HERZ
1896 - 1942

karels-max.JPG (480186 bytes) 2015 herz-paul.JPG (368440 bytes)  
 

 

          JULIEN KARELS
1921 - 1942

ROBERT LOUIS KARELS
1922 - 1943

karels-jul.JPG (621238 bytes) 2015 karels-rob.JPG (505797 bytes)  
 

 

12; 
achterzijde
VMG   CHRONOGRAM   aLs ICk VersCheen beefDe De aerDe 1756 6211GN12az.jpg (769130 bytes)  
 

 

18-20 VMG   opschrift   BLOEMISTERIJ BOOMKWEEKERIJ
FIRMA M FRISSEN-PIETERS
ZAADHANDEL ZAADTEELDERIJ
1756 6211GN18.jpg (572800 bytes)  
 

 

37, stoep VMG   opschrift   IN HET DUIFJE
(gevelsteen is herplaatst Brusselsestraat)
19 6211GM37.jpg (403535 bytes)  


Wijcker Brugstraat
 

 
 

 

1, gevel Lage Barakken VMG   opschrift   CINEMA PALACE 20E

6221EA1.jpg (111198 bytes)

 
 

 

2 VMG   opschrift   HOTEL CAFE RESTAURANT HOTEL BEAUMONT 1902

wbrug2.jpg (295290 bytes)

 
 

 

24 VMG   WO II (plaquette)   WILLIAM GREENTREE
+ 14 SEPTEMBER 1944
  greentree1.JPG (684607 bytes)  
 

 

25 VMG   ornament   AUSPICE DEO 1905 1905

6221EA25.jpg (529488 bytes)

 
 

 

29 VMG   ornament   -- 20

6221EB29.jpg (533352 bytes)

 
 

 

38 VMG   ossenkop   1902 1902

6221ED38.jpg (477539 bytes)

 
 

 

39 VMG   ornament   -- 1902

6221EB39.jpg (373222 bytes)

 
 

 

51 VMG   WO II (struikelsteen)   ELEONORE GOLDSCHMIDT - SELIGER
1875 - 1843
  gold-sel.JPG (226031 bytes)  
 

 

56 VMG   WO II (struikelsteen)   ERNST DAVID BERETS
1898 - 1943
  berets.JPG (381688 bytes)  
 

 

58 VMG   kelk   LA COVP DOR  ANNO 1673 1673

wbrug58.JPG (305135 bytes)

 
 

 

60 VMG   hoofd   -- 1735

6221ED60.jpg (154224 bytes)

 
 

 

60 VMG   jaarsteen   17  35 1735

wbrug60.JPG (297461 bytes)

 
 

 

61-63 VMG   olifant    IN DEN GULDEN OLIPHANT  1780 1780

6221ED61.jpg (154461 bytes)

 

Wijcker Grachtstraat
 
 
 

 

9 VMG   WO II (gedenkteken)
CHRONOGRAM
MARIA en kind
  ANNUNCIATEN  1615  1796

CrVCe DoMInI nostrI traIeCto saIVs (lees saLVs) (1815)

OLV VAN SCHERPENHEUVEL OP DEZE PLAATS BIJZONDER VEREERD BVO
14-09-1953
1953

wgracht.JPG (339147 bytes)

 
 

 

30
vm kapel
VMG   sint Gerardus; gevelbeeld   KEERT TERUG TOT GOD  

wgracht30.JPG (238667 bytes)

 
 

 

34 VMG   huis   INT BLAUW HUYS  1767 1767

6221CX34.jpg (145969 bytes)

 
 

 

38 VMG   jaarsteen   1773 1773

wgracht38.JPG (295218 bytes)

 
 

 

39 VMG   brandplaatje   SECURITAS ANTVERPIA  

secA-Wgracht39.jpg (763474 bytes)

 
 

 

40 VMG   jaarsteen   17  52 1752

wgracht52.JPG (278605 bytes)

 


Wijcker Heidenstraat
 

 
 

 z.n. VMG   MARIA en kind   LS 1979 MJH 1979

6221EP.jpg (126905 bytes)

 


Wijcker Pastoorsstraat
 

 
 

 

6 VMG   opschrift   L'ECURE

6221EM06.jpg (184876 bytes)

 
 

 

 

11 VMG   sint Jozef en kind    

wpast11.JPG (174964 bytes)

 

Wijcker Smedenstraat
 
 

 

2 VMG   WOII (struikelsteen)     PETER FRANTZEN
1892 - 1943
2018

 

 

5 VMG   oranjeboom     -- ca 1750


6221ER05.jpg (199976 bytes)

 
                   
 

 

  

 


Maastricht    straatnaam  Z
  

 
   
  huidig adres bron   uitvoering   OPSCHRIFT datering foto  

Zakstraat 
 
VMG   jaarsteen   P:B  1863

( = Pieter Bollen)

1863

6211PS03.jpg (206174 bytes)

 
 


6 VMG   WO II (struikelsteen)   LOUIS KARELS
1889 - 1942
  Karels.JPG (243357 bytes)  

Zoerbeemden 31, Eijsden
 
 
 

 


31 VMG   WO II (gedenkteken)   (ter herinnering aan 3 omgekomen MOSA-werknemers)

NB. van Maastricht, MOSA Meerssenerweg

  Mosa-kruis1.jpg (848552 bytes)  
 
Z
o
nnebergweg 
 
grot VMG   CHRONOGRAM   Den prIens Van LUYCk Is overLeDen
Den seVentWIntIgste Van JannUWarIUs
1763 priens1.jpg (512011 bytes)  
grot VMG   WO II (gedenkteken)         Z1.JPG (336101 bytes)  
grot VMG   WO II (gedenkteken)         Z2.JPG (427828 bytes)  
grot VMG   WO II (gedenkteken)         Z3.JPG (396683 bytes)  
grot VMG   WO II (gedenkteken)         Z4.JPG (408518 bytes)  
grot VMG   WO II (gedenkteken)         Z6.JPG (412119 bytes)  
grot VMG   WO II (gedenkteken)     Z8.JPG (257908 bytes)   Z7.JPG (679803 bytes)  
 

 

grot VMG   WO II (gedenkteken)         Z13.JPG (360409 bytes)  

Zwingelput
 
 
4; Nieuwenhof  VMG   CHRONOGRAM   noVa CVrIa paVperes tVIta seDes stVDII IVrIDICI faCta VnIVersItatIs traIeCtensIs aVgeatVr IVrIsqVe Vere perItos gIgnat 1976

6211KH04a.jpg (586925 bytes)

 
 

 

4; Nieuwenhof interieur VMG   wapen Grati - Olieslagers   -- 1652

6211KH04.jpg (464802 bytes)

 
 

 

9 VMG   MARIA   --  

6211KH09.jpg (192939 bytes)

 
poortje walmuur VMG   WO II (gedenkteken)
CHRONOGRAM
 

hostIbVs abreptIs VICtores nVnC IrrItI aprI e grege sVb MVro seX CeCIDere fVga

1947

6211KH04b.jpg (648692 bytes)

 
poortje walmuur VMG   plattegrond vesting  

6211KH04c.jpg (365356 bytes)